В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.
СП СEЙЛИНГ ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. 
Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно настоящата политика и няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Ние сме:

II. Компетентен надзорен орган за защита на личните данни:

III. Информация и лични данни за Вас и основанията, на които събираме и обработваме тези данни:

-    Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
-    Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор;
-    На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

-    използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;
-    когато се регистрирате, създавайки профил;
-    когато правите запитване;
-    когато правите резервация (онлайн или офлайн);
-    когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
-    когато участвате в анкета 
-    когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;
-    когато представяте потребителско съдържание (ревюта);
-    от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
-    от трети страни – чрез профила СП СЕЙЛИНГ ООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

IV. Цели, за които обработваме Вашите лични данни:

Целите и начините на обработване на личните Ви данни от страна на СП СЕЙЛИНГ ООД са:
-    за да предоставим нашите услуги;
-    за свързване с нашите потребители;
-    за да отговорим на вашите запитвания;
-    за да персонализираме съдържанието;
-    за да подобрим нашите услуги;
-    за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;
-    за маркетингови цели;
-    за проучвания и анализи;
-    други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

V. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:

-    има изрично съгласие на клиента;
-    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
-    информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и СП СЕЙЛИНГ – и други оператори на услуги, които представляват отделна услуга за изпълнение.
-    Дружества, предоставящи куриерски услуги;
-    Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страницата.

VI. Вашите права:

Право на информираност: По всяко време можете да получите информация за предоставени от Вас лични данни, както и за: 
-    намерението на СП СЕЙЛИНГ ООД да предаде данните Ви на трети страни;
-    срока на съхранение на данните Ви;
-    съществуването на автоматизирано вземане на решения;
-    информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.

VII. Как да упражните Вашите права:

VIII. Задължения на СП СЕЙЛИНГ ООД: